Verzekering

Wat te doen bij een ongeval tijdens een training of een wedstrijd?

Raak je gekwetst tijdens de training of in een wedstrijd dan is het aangewezen om een formulier ‘aangifte van ongeval’ op te vragen bij iemand van de algemene werking.
Mocht je dit formulier downloaden, dan moet je het steeds recto-verso afdrukken!
Het formulier zo volledig mogelijk laten invullen door de behandelende geneesheer en dit zo vlug mogelijk terug te bezorgen (max. 3 dagen) aan de algemene werking.

Steeds een kleefbriefje van de mutualiteit op het formulier plakken of bijvoegen.

Indien kinébehandeling is vereist, dienen het aantal beurten + soort behandeling op het medisch getuigschrift te worden vermeld. Indien de kinébehandeling later (dus > 3 dagen) wordt voorgeschreven, dient er een kopie van dit voorschrift te worden bezorgd aan de algemene werking.

Bij volledige genezing: een controle-onderzoek laten doen bij de behandelende geneesheer. Zolang het formulier “geneeskundig getuigschrift van herstel” niet is ingevuld en opgestuurd, mag de speler in kwestie niet voetballen.

Zo spoedig mogelijk alle onkosten, nota’s van ereloon, hospitalisatie, kine, etc… indienen bij de mutualiteit voor terugbetaling. Vraag naar een bewijs van terugbetaling in verband met sportongeval.

Het remgeld ten laste van het slachtoffer wordt normaliter door de verzekering van de KBVB terugbetaald.

Bij eventuele problemen of onduidelijkheden, gelieve contact op te nemen met de algemene werking.

ONZE PARTNERS