Visie en Missie

SC EENDRACHT AALST LADIES wil eraan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.

SC EENDRACHT AALST LADIES wil actief werken aan de bewustwording bij speelsters, begeleiders, trainers, verzorgers en ouders op dit vlak. SC.Eendracht Aalst Ladies moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

Onze missie

SC EENDRACHT AALST LADIES wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat er voldoende uitdaging is om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het clubgevoel willen we bewerkstelligen dat SC.Eendracht Aalst Ladies een club is om trots op te zijn.

SC EENDRACHT AALST LADIES biedt op een duurzame manier meisjes en vrouwen de gelegenheid om voetbal te spelen op eigen niveau en volgens eigen ambities en dit binnen een warme maatschappelijke context.

Onze VISIE

SC EENDRACHT AALST LADIES is een actieve pijler van SC Eendracht Aalst.

SC EENDRACHT AALST LADIES bouwt een kader uit waardoor de speelsters op sportief en medisch vlak op een kwaliteitsvolle manier worden ondersteund.

SC EENDRACHT AALST LADIES werkt op een actieve, positieve en innoverende manier mee aan de algemene ontwikkeling en promotie van het vrouwenvoetbal.

SC EENDRACHT AALST LADIES positioneert zich als een actieve en positieve beweging en vervult voluit zijn sociaal-maatschappelijke rol naar elk individu, de club en de brede samenleving.

SC EENDRACHT AALST LADIES bouwt aan een club waar iedereen zich veilig en thuis voelt, wordt gerespecteerd, zich kan ontplooien en waar elke vorm van ongewenst gedrag wordt voorkomen en bestreden.

ONZE PARTNERS